Perhekonstellaatio -harjoitustyö, Pia Nöller

Tähän työpajaan ilmoittautumiset vain suoraan Pialle: pia.noller71@gmail.com

Perhekonstellaatiota on vaikea kuvailla, se pitää itse kokea. Perhekonstellaatio on intuitiivinen ja kokemuksellinen menetelmä, jonka avulla on mahdollista tarkastella meille tärkeissä ihmissuhteissa vaikuttavia dynamiikoita, ylisukupolvisia traumoja ja taakkoja. Tällaiset perityt taakat voivat sitoa energiamme niin, ettemme oikein pääse eteenpäin. Emme ole vapaita, emmekä voi hyvin, mutta emme tiedä miksi. Se mitä tiedämme perheestämme ja sen historiasta, voi konstellaatiossa näyttäytyä uudessa valossa ja saada uutta merkitystä ja ymmärrystä menneisiin tapahtumiin. Perhekonstellaation avulla voimme vapautua elämän virtaan ja rakkauteen luopumalla taakoista jotka eivät meille kuulu.

Konstellaation toimivuus perustuu siihen hienojakoiseen maailmaan joka on meidän kaikkien ympärillä ja sisällä. Maailma ei ole niin mustavalkoinen kuin mielemme yleensä haluaa käsittää sen olevan. Mieli hakee yksinkertaisista ratkaisuista vastauksia, mutta konstellaatio avaa hienovaraisimmatkin nyanssit ihmisten tunnemaailmasta esiin ja niiden avulla syvempi ymmärrys itseen ja muihin voi avautua ja lisääntyä.

Perhekonstellaatiossa katsotaan vain suvun ja perheen todellisia asioita. Asioita ei katsota tarinan tai tunteen pohjalta, vaikka kysyn tunteita tilanteen ja konstellaation selkeyttämiseksi. Asiakas tulee tilanteeseen kysymyksen kanssa. Hyvä kysymys on tärkeä, polttava, ikään kuin elämän ja kuoleman kysymys: jotain ei ole järjestyksessä tai kunnossa tämän päivän elämässä. Tärkeää on kiteyttää kysymys mahdollisimman selkeästi. Alku on siellä, missä tarve on suurin. Voin myös kysyä perheen tapahtumia, suvun traumaattisia kokemuksia, kuten abortteja, itsemurhia, ennenaikaisia kuolemia, sodassa olleita, sairauksia tai muuten poissuljettuja perheenjäseniä. Usein lähdetään liikkeelle hyvin pienellä, lähes olemattomalla tarinalla.

Työpajassa osallistujat tekevät oman konstellaation ohjauksessani. Muut osallistujat edustavat konstellaatiossa tarvittavia perheenjäseniä. Työskentely on hiljaista, jopa meditatiivista. Työskentelyn aikana ei keskustella. Työskentelyä seuratessa, oli se oma tilanne tai jonkun toisen, voi syntyä voimakas kokonaisvaltainen kokemus jaetusta yhteisestä inhimillisyydestä. Meissä kaikissa on paljon tietoa, josta emme tiedä mistä se tulee. Olemme kaikki yhtä.

20,00 €
Please select variants first